Velkommen

Børn i Klemme

Fokus på støtte til børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom

Velkommen til

 

Foreningen Børn i Klemme

 

 

Foreningen har til formål at fremme opmærksomheden på - og støtten til - de børn, der vokser op i en familie, hvor en af forældrene er ramt af psykisk sygdom

Foreningen giver viden om, hvordan det er at være barn i en familie, hvor mor eller far lider af depression, og hvordan børnene kan støttes og hjælpes af netværket af familie og professionelle, der er omkring dem.

Og ved kontakt til professionelle via pædagogiske uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner, læs

 

 

 

 

 

NY ARTIKEL publiceret juli 2018:

 

Kirsten Hansen, Ole Kristensen, Hans Søgaard & Kaj Christensen:

Danish general practitioners’ professional

attention to children of parents with depression

 

 

Artiklen beskriver danske praktiserende lægers professionelle opmærksomhed på børn af forældre med depression

Støt foreningens arbejde

Årligt kontingent 100 kr.

Bliv medlem

Læs mere om foreningen, om dens grundlag og formål

på de følgende sider

 

Se Nyhedsbreve - seneste februar 2017

 

Generalforsamling 2018 er afholdt 5. april - klik og se referat

Generalforsamling 2019 bekendtgøres senere