Aktiviteter

Børn i Klemme

Fokus på støtte til børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom

Læs her om nogle af foreningens aktiviteter:

 

Børn i Klemme giver undervisning til dagplejere på efteruddannelse

- læs videre her om undervisning

 

 

Børn i Klemme forbereder projektansøgning, der retter sig mod børn i skolealderen

- læs videre her om Projekt "Sig Til"

 

 

Foreningen har i begyndelsen af 2015 haft kontakt med folketingspolitikere i forbindelse med fremsættelse af

 

Forslag til folketingsbeslutning

om obligatorisk indsats for børn som pårørende

 

Læs videre her: Beslutningsforslag nr. B 49

 

 

 

Om andre områder, hvor foreningen er aktiv,

kan læses i Nyhedsbrevene