Jørgen Falk

Børn i Klemme

Fokus på støtte til børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom

 

Jørgen Falk

 

Kasserer

Speciallæge i almen medicin

 

Født i 1948

 

Uddannet som cand.med. i 1974 med efterfølgende videreuddannelse i medicinske specialer, herunder speciallægekursus i almen medicin. Sundhedsstyrelsens uddannelsesforløb for kommunallæger i 2005. Grundlæggende coachuddannelse i 2010.

 

Ansat i 10 år på skiftende sygehusafdelinger relevant for speciallægeuddannelse, herunder afdelinger for voksenpsykiatri og for børnesygdomme.

 

Alment praktiserende læge i enmandspraksis 1984-2004.

 

Kommunallæge i Børn & Ungeforvaltningen, Viborg Kommune (Sundhedsplejen, Familieafdelingen) 2004-2013; til 2017 deltidsvikar sammesteds.

 

Pensionist siden 2013. Tidligere formand i andelsboligforening.