Danish general practitioners´ professional attention to children of parents with depression
Artiklen


Kirsten Hansen, Ole Kristensen, Hans Søgaard & Kaj Christensen


"Danish general practitioners’ professional

attention to children of parents with depression"


er i juli 2018 offentliggjort i

Danish Medical Journal (den engelsksprogede del af Ugeskrift for Læger).


"Ugeskrift for læger"valgte at følge op på artiklen med

- en videnskabelig podcast om børn som pårørende

- en videnskabelig leder af Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden 

   Artiklens informationer er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt halvdelen af Danmarks praktiserende læger.

Studiet viste en klar sammenhæng mellem graden af opmærksomhed overfor børnene og lægens forhåndsviden om de konsekvenser, som en forælders depression kan have for et barn.


Endvidere viste studiet, at der er et tydeligt, uudnyttet potentiale i forhold til at styrke praktiserende lægers opmærksomhed over for børn af forældre med depression.