Om foreningen

Foreningen Børn i Klemme har til formål at fremme opmærksomheden på - og støtten til – børn af forældre med psykisk sygdom, primært gennem en enkel og meget tidlig indsats

Forskning har vist


• At forældre ramt af depression ofte registrerer, at deres børn påvirkes negativt heraf, men at forældrene ikke kan påregne at få vejledning om, hvordan de bedst muligt – og på en overkommelig måde – kan støtte børnene.


•At der er stor spredning i vidensniveauet blandt praktiserende læger, når det gælder de potentielle konsekvenser for barnet af en forældres depression.


                                                                   

• 40% af 895 adspurgte læger vurderede deres egen viden om disse konsekvenser som utilstrækkelig. Læger, der vurderede deres egen viden som tilstrækkelig, talte om barnets situation seks gange hyppigere end læger med mindre viden herom.


•At der er en tilsvarende stor spredning i vidensniveauet blandt pædagogisk personale, hvor der også hos mange findes en berøringsangst og en tabuisering, når det gælder psykisk sygdom. Heller ikke her findes der generelle retningslinjer, der understøtter en indsats. Disse fakta fremgår af studier gennemført af Kirsten Hansen siden 2010

og offentliggjort i 2014 i ph.d.afhandlingen:

”Care for children of parents with depression”. Se hele afhandlingen.