Nyhedsbrev marts 2016

Inspiration til etablering af Børn i Klemme udsprang af forskningsprojektet "Omsorg for børn af forældre med depression".


2014:

De nødvendige formaliteter blev etableret i form af CVR.nr., bankforbindelse, medlemssystem, samt oprettelse af hjemmesiden www.boern-i-klemme.dk.


I oktober 2014 blev "Omsorg for børn af forældre med depression" godkendt som Ph.d.projekt, og dermed var den vidensmæssige basis for foreningen formelt på plads.


2015:

Af forskellige personlige årsager har bestyrelsen i 2015 haft færre kræfter til overs end forventet til at arbejde for foreningens formål, så derfor har aktivitetsniveauet i foreningen desværre været lavt.


Som start har bestyrelsen valgt primært at fokusere på at udbrede viden blandt pædagogisk personale for dermed at styrke fokus på børn af forældre med depression.


Aktiviteterne har været følgende:


- Forbedring af hjemmesiden

- Udarbejdelse af PR-materiale

- Kontakt til pædagogiske arbejdspladser i midtjyske kommuner for at skabe interesse for at øge viden om, hvad forældres depression kan betyde for børn, og for hvordan man som pædagogisk personale kan medvirke til at lette børnenes situation. - - Henvendelserne er foregået telefonisk med efterfølgende mailkontakt, og hjemmesiden har fungeret fint som støtte til formidling af foreningens budskab. Reaktionerne har været positive, men er foreløbig ikke resulteret i konkrete aftaler om møder eller oplæg for medarbejdergrupper.

- Kontakt til pædagogiske uddannelsesinstitutioner for at fremme, at studerende får viden om betydningen for børn af forældres psykiske sygdom, samt viden om professionelles handlemuligheder i den forbindelse. Her er der truffet aftaler om undervisning, som udmøntes i 2016.

- Uformel kontakt til lokalpolitikere med henblik på at påvirke beslutningsprocesser vedrørende dagtilbud til førskolebørn.

- Formel kontakt til folketingspolitikere i forbindelse med vedtagelse af lovforslag B49, som omhandler en bedre indsats for børn, som er pårørende til syge forældre eller søskende. Lovforslaget resulterede i en aftale om, at 24 mio kr afsættes til at starte kompetancecentre i to regioner, hvor sygeplejersker skal sikre, at sundhedspersonalet på hospitalerne bliver bedre til at hjælpe børn som pårørende, når deres far eller mor bliver fysisk eller psykisk syge

Foreningen Børn i Klemme har til formål at fremme opmærksomheden på - og støtten til - børn af forældre med psykisk sygdom, primært gennem en enkel og meget tidlig indsats.

2016:

Bestyrelsen arbejder - foreløbig i et stilfærdigt tempo - videre på at udbrede viden om, hvad forældres psykiske sygdom, især depression, kan betyde for børn, samt om hvordan professionelle kan støtte børn og forældre.


På vegne af bestyrelsen for Børn i Klemme


Venlig hilsen

Kirsten Hansen

formand