Nyhedsbrev januar 2020


Tak fordi du ved medlemskab af foreningen støtter eller har støttet dens arbejde.På Børn i Klemmes hjemmeside er omtalt de opgaver, foreningen har været aktiv i gennem de seks år, den foreløbig har eksisteret.


Imidlertid har det i løbet af det sidste år været nødvendigt - på grund af sygdom - at indskrænke disse aktiviteter betydeligt, således at foreningen på nuværende tidspunkt kun videregiver viden om det at være barn i en familie, hvor en af forældrene lider af depression, via hjemmesiden.


På grund af denne væsentlige reduktion af foreningens indsats har vi i bestyrelsen besluttet, at man ikke aktuelt kan nytegne sig som medlem af foreningen, ligesom kontingentopkrævningen til dem, der allerede er medlemmer, ophører i en periode.


Vi kan lige nu ikke sige, om foreningen igen på et tidspunkt vil kunne genoptage udadrettede aktiviteter.


I henhold til foreningens formål vil vi fortsat drive Børn i Klemmes hjemmeside (hvor vi dog ved, at ikke alle eksterne links fungerer lige nu), og vi håber, at du også fremover vil være opmærksom på de forhold, børn kan have i opvæksten, når en i familien har psykisk sygdom.

 

Venlig hilsen – på vegne af bestyrelsen for Børn i Klemme


Kirsten Hansen                                Jørgen Falk

Formand                                                Kasserer