Nyhedsbrev oktober 2023


2018:

Undervisning af dagplejere fortsatte i foråret 2018, hvor yderligere fem hold modtog undervisning.


Børn i Klemme arbejdede på forskellig måde på at etablere samarbejde, og tankerne gik på at få igangsat mikroprojekter for at i praksis at gøre erfaringer med at støtte børn af forældre med depression i deres dagligdag i dagtilbud ellere skole. 


Hen ovover sommer og efterår var der forskellige møder med Randers Kommune, og i november 2018 var Børn i Klemme inviteret til møde med Psykiatrifonden.


Indholdet på møderne var endnu ikke nået til, at der blev indgået konkrete aftaler om, hvordan man i fællesskab kunne arbejde videre.


2019:

På grund af sygdom foregik der ingen aktiviteter. 

2020:

Foreningens aktivitetsniveau var fortsat nulstillet, og derfor besluttede bestyrelsen, at det ikke længere var relevant at opkræve medlemskontingent eller at forsøge at øge medlemstallet (se nyhedsbrev januar 2020).

Siden januar 2020 har foreningen Børn i Klemme bestået af bestyrelsen.


2021:

Børn i Klemme modtog - som mange andre lokale foreninger - en henvendelse fra to lokale politikere: Gitte Færgemann og Iben Sønderup. De ønskede at få større kendskab til vilkårene i praksis for frivilligt arbejde. Børn i Klemme svarede positivt på henvendelsen, men mødet kom ikke i stand.


2022:

I august 2022 blev mødet med Gitte Færgemann og Iben Sønderup en realitet efter et meget langt tilløb.

Mødet forløb meget positivt med stor overensstemmelse mellem synspunkterne. 

Gitte Færgemann var opstillet som kandidat til regionsrådsvalget, og Iben Sønderup var opstillet som kandidat til folketingstingsvalget november 2022, og det blev aftalt, at der skulle være fortsat kontakt, hvis Iben Sønderup blev valgt ind i folketinget, hvilket hun ikke blev.

Efter folketingsvalget skrev Børn i Klemme til en række politikere for nok engang at gøre opmærksom på børns risiko for mistrivsel, når forældre har depression.

Det var en henvendelse "med spredehagl", som resulterede i mange positive, individuelle svar og et afsluttende svar fra Social- og Ældreministeriets Kontor for Udsatte Børn (Sagsnr. 2022 - 5960; Doknr. 635106).


2023:

Bestyrelsen arbejder - foreløbig i et stilfærdigt tempo - videre på at udbrede viden om, hvad forældres psykiske sygdom, især depression, kan betyde for børn, samt om hvordan professionelle kan støtte børn og forældre.


På vegne af bestyrelsen for Børn i Klemme


Venlig hilsen

Kirsten Hansen

formand