Aktiviteter

Læs her om nogle af foreningens aktiviteter:


Børn i Klemme har givet undervisning til dagplejere på efteruddannelse

- læs videre her om undervisningBørn i Klemme har forberedt projektansøgning, der retter sig mod børn i skolealderen

- læs videre her om Projekt "Sig Til"Foreningen har i begyndelsen af 2015 haft kontakt med folketingspolitikere i forbindelse med fremsættelse af 


Forslag til folketingsbeslutning

om obligatorisk indsats for børn som pårørende


Læs videre her: Beslutningsforslag nr. B 49
Om andre områder, hvor foreningen er aktiv,

kan læses i Nyhedsbrevene