Svar 11

Findes der foreninger eller institutioner,

der yder støtte til børn af forældre med depression?

Hvilke støttemuligheder findes der?

Nedenstående er eksempler på tilbud, men listen er ikke udtømmende:


Region Nordjylland: Psykiatri.rn.dk/Team Børn af psykisk syge

Region Midtjylland: Psykiatrien.rm.dk/Familiesamtaler og samarbejde med dine børn

Region Syddanmark: Psykiatrisk Informationscenter/Børn og unge med psykisk syge forældre

Region Sjælland: Psykiatrien/Når børn er pårørende

Region Hovedstaden: Psykiatrien/Børnegrupper

Herning Kommune: Barn.Herning.dk/Sundhedsplejen/Tilbud om grupper

Randers Kommune: Psykiatripolitik/Børnegrupper

Aarhus Kommune: Barn af forældre med psykisk lidelse/samtalegrupper for børn og samtalegrupper for unge

Holbæk Kommune: Grupper for børn med psykisk syg forælder eller søskende

Psykiatrifonden tilbyder rådgivning til børn og forældre: Få hjælp

Psykiatrifonden tilbyder børnegrupper i København: Samtalegrupper for børn

Landsforeningen SIND tilbyder telefonrådgivning, samt børnegrupper i nogle områder: Børn som pårørende

Socialt udviklingscenter SUS tilbyder informationsmateriale og film: Når mor eller far har en psykisk sygdom og  Som Andre.dk

Landsforeningen "Snak om det..." tilbyder en Oversigt over kontakttilbud for børn

Hvordan kan man som pædagogisk personale få øje på børn af forældre

med depression, hvis ikke forældrene selv fortæller herom?

Hvordan kan man som professionel støtte børn af forældre med depression?

Er der barrierer blandt professionelle mod at give støtte?

Hvad er kendetegnene på depression?

Hvor almindelig er depression blandt voksne?

Hvor almindelig er depression blandt forældre?

Er der kønsforskelle i forekomsten af depression?


Hvorfor er det betydningen af forælders depression, der er beskrevet

i det følgende, frem for betydningen af andre psykiske sygdomme?

Kan en forælders depression indvirke på et barn?

Hvordan reagerer børn på en forælders depression?

Hvad kan en forælders depression betyde for et barn?

Kan en depression videreføres fra forældre til børn?

Hvordan kan man forebygge, at depression videreføres fra forældre til børn?

Hvad kan man som forældre gøre for at støtte børnene,

når en forælder har en depression?

Hvad kan andre i familiens netværk gøre?

Hvor finder man hjælp til at snakke med børn om psykisk sygdom?