Annette Thaisen Andersen


Annette Thaisen Andersen


Næstformand

Socialrådgiver


Født i 1961


Uddannet som socialrådgiver i 1986. 4-årig uddannelse som psykoterapeut MPF; proceskonsulent og supervisor. Diplomuddannelse i familieterapi.


Flere års ansættelse som socialrådgiver i kommunalt regi og som familieplejekonsulent for børn og unge i Ringkøbing Amt.


Socialrådgiver og behandler i Distriktspsykiatrisk team, Regionspsykiatrien Vest i Holstebro i 9 år.


Siden 2005 udviklingsmedarbejder i Bevar Barndommen, Regionspsykiatrien Vest i Holstebro med fokus på udvikling og implementering af familiesamtaler m.m. Arrangør af og underviser på Bevar Barndommens nøglepersonkurser siden 2006.


Bevar Barndommen er en indsats med fokus på børn som pårørende.