Bestyrelse & kontakt

Børn i Klemme

Fokus på støtte til børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom

Bestyrelsen


Formand:


Næstformand:


Sekretær:


Kasserer:

Kirsten Hansen,  ergotreapeut, Ph.d., MHH


Annette Thaisen Andersen,  socialrådgiver


Inge Hella Jul,  ergoterapeut, MPH


Jørgen Falk,  speciallæge i almen medicin


Lisbeth Koefoed Jensen,  socialrådgiver


Kirsten Meldgaard,  jordemoder

Foreningen


Foreningen Børn i Klemme


c/o Kirsten Hansen

Herningvej 17

8940 Randers SV

Tlf: 2628 0994


Mail:   Info@boern-i-klemme.dk          Medlemsregistrering@boern-i-klemme.dk         


CVR: 35 28 78 92             Bankkonto: