Test

Velkommen til


Foreningen Børn i Klemme

Foreningen har til formål at fremme opmærksomheden på  - og støtten til - de børn, der vokser op i en familie,  hvor en af forældrene er ramt af psykisk sygdom.


Foreningen giver viden om, hvordan det er at være barn i en familie, hvor mor eller far lider af depression, og hvordan  børnene kan støttes og hjælpes af netværket af familie og professionelle, der er omkring dem.Støt foreningens arbejde


Årligt kontingent

100 kr.


Bliv medlem

Og ved kontakt til professionelle via pædagogiske uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner, læs


Aktiviteter

Undervisning

Projekt "Sig Til"


Hvordan er det at være barn i klemme?


Læs mere

Generalforsamling 2017 er afholdt 21. marts - se referat